Close Icon

Otpremnice

Format:

A5, A4 (standardni formati)

vi možete izabrati koju god dimenziju želite

Štampa:

jednostrana kolorna ili crno/bela štampa

numeracija

Papir:

NCR papir

Povez:

lajmovani u blok sa perforacijom

Ukoliko nemate dizajnersko rešenje za vašu otpremnicu, pozovite nas i ponudićemo vam predloge.
Ukoliko imate pripremu za štampu otpremnice, molim vas da bude u formatu.

Bigraf plus


DRUŠTVO ZA GRAFIČKO-IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT

Voždovac, Crnotravska 7-9, Beograd

Tel./Fax: +381 11 3477-313; Tel.: +381 11 3477-468 Tel.: +381 11 3477-314

E-mail: stamparijabigraf@gmail.com

Matični broj: 20205440, PIB:SR 104650566, Šifra delatnosti: 1812, Tekući račun: 265-1630310005586-41

Štamparija Bigraf plus - Celokupan sadržaj sajta vlasništvo je štamparije Bigraf plus pri čemu su sva prava zadržana.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sajta bez pismenog dopuštenja vlasnika autorskih prava štamparije Bigraf plus smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je sudskoj tužbi.