Close Icon

Ofset štampa

Ofset ili ravna štampa je tehnika u kojoj se boja prenosi sa ploče direkto na gumu a zatim na štamparski papir (kunstdruk, ofsetni, muflon, etiketni ili specijalne vrste papira). Ofset štampa predstavlja sam vrhunac štamparstva. U samom procesu koriste se četiri osnovne boje: crna, plava, crvena i žuta.

Ove boje se štampaju u vrlo malim rasterskim tačkama nevidljivim golim okom, sama pravilnost i pozicija rasterske tačke u odnosu na susednu kreira sliku/kolor. Na osovu toga se kaže da iz 4 osnovne boje nastaje većina drugih boja, naravo postoje i boje koje se ne mogu dobiti iz 4 osnovne, tako da postoji i paleta sa specijalnim bojama (srebro, zlato, fluo, pantone…).

Bigraf plus


DRUŠTVO ZA GRAFIČKO-IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT

Voždovac, Crnotravska 7-9, Beograd

Tel./Fax: +381 11 3477-313; Tel.: +381 11 3477-468 Tel.: +381 11 3477-314

E-mail: stamparijabigraf@gmail.com

Matični broj: 20205440, PIB:SR 104650566, Šifra delatnosti: 1812, Tekući račun: 265-1630310005586-41

Štamparija Bigraf plus - Celokupan sadržaj sajta vlasništvo je štamparije Bigraf plus pri čemu su sva prava zadržana.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sajta bez pismenog dopuštenja vlasnika autorskih prava štamparije Bigraf plus smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je sudskoj tužbi.