Close Icon

Dizajn i priprema za štampu

U slučaju da nemata dizajnersko rešenje za bilo koji prozvod iz naše palete proizvoda tu je stručan i profesionalan kadar koji će saslušati vaše želje i potrebe, dati vam konstruktivne i kreativne predloge i odštampati probni uzorak.

Usvojeno rešenje kvalitetno ćemo pripremiti za štampu i proslediti u dalju produkciju uz svu kontrolu u svim fazama procesa izrade, od probnog uzorka do finalnog proizvoda.

Bigraf plus


DRUŠTVO ZA GRAFIČKO-IZDAVAČKU DELATNOST, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT

Voždovac, Crnotravska 7-9, Beograd

Tel./Fax: +381 11 3477-313; Tel.: +381 11 3477-468 Tel.: +381 11 3477-314

E-mail: stamparijabigraf@gmail.com

Matični broj: 20205440, PIB:SR 104650566, Šifra delatnosti: 1812, Tekući račun: 265-1630310005586-41

Štamparija Bigraf plus - Celokupan sadržaj sajta vlasništvo je štamparije Bigraf plus pri čemu su sva prava zadržana.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sajta bez pismenog dopuštenja vlasnika autorskih prava štamparije Bigraf plus smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je sudskoj tužbi.